დოკუმენტაცია

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ევროპა პლიუსი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2022 – ქართული რადიო

__________________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ევროპა პლიუსი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2021 – ქართული რადიო

________________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს  2020 – ტელეკომპანია მესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ქართული რადიო

შესაბამისობის დეკლარაცია და წერილი მარეგულირებელს 2020 – ევროპა პლუს თბილისი

_______________________________________

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ქართული რადიო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტვ-სახელოსნო მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტვ-სტილი

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ტელეკომპანია მაესტრო

შესაბამისობის დეკლარაცია 2019 – ევროპა პლუს თბილისი

________________________________

„შპს ევროპა პლუს-თბილისი (ს/კ 204426264 ) არ ფლობს მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიას ან მაუწყებლობის ავტორიზაციას, სხვა მაუწყებელში წილს ან აქციებს, პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემას, პერიოდულ ბეჭდვითი გამოცემაში წილს ან აქციებს, საინფორმაციო სააგენტოს, საინფორმაციო სააგენტოში წილს ან აქციებს, სხვა საწარმოს ან სხვა საწარმოში წილის ან აქციების 5%-ს ან მეტს.

შესაბამისობის დეკლარაცია 2018

27 აპრილი 2017 წერილი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს

საინფორმაციო ანგარიში: 27 აპრილი 2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტვ-სტილი” 31.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ევროპა პლუს თბილისი” 25.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტელეკომპანია მაესტრო” 25.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტვ-სტილი” 17.01.2017

წერილი მარეგულირებელს, მეპატრონეთა ცვლილების შესახებ “ტვ-სტილი”

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან “ტვ-სტილი”

დომეინები

შესაბამისობის დეკლარაცია 28.01.2016