დოკუმენტაცია

„შპს ევროპა პლუს-თბილისი (ს/კ 204426264 ) არ ფლობს მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიას ან მაუწყებლობის ავტორიზაციას, სხვა მაუწყებელში წილს ან აქციებს, პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემას, პერიოდულ ბეჭდვითი გამოცემაში წილს ან აქციებს, საინფორმაციო სააგენტოს, საინფორმაციო სააგენტოში წილს ან აქციებს, სხვა საწარმოს ან სხვა საწარმოში წილის ან აქციების 5%-ს ან მეტს.

27 აპრილი 2017 წერილი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს

საინფორმაციო ანგარიში: 27 აპრილი 2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტვ-სტილი” 31.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ევროპა პლუს თბილისი” 25.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტელეკომპანია მაესტრო” 25.01.2017

შესაბამისობის დეკლარაცია “ტვ-სტილი” 17.01.2017

წერილი მარეგულირებელს, მეპატრონეთა ცვლილების შესახებ “ტვ-სტილი”

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან “ტვ-სტილი”

დომეინები

შესაბამისობის დეკლარაცია 28.01.2016