კომპიუტერული ტერმინოლოგიის ქართული განმარტებები

Bit, Byte, KB, MB, GB, TB-ინფორმაციის საზომი ერთეულები. 1 byte = 8 bit, 1 kb = 1024 byte, 1 MB = 1024 KB, 1 Gb = 1024 Mb, 1 TB = 1024 GB

OS – (Operation System) – წარმოადგენს მანქანურ ენაზე დაწერილ წესების (სკრიპტები) ერთობლიობას, რომლის შესაბამისადაც მოქმედებს კომპიუტერის ყველა შესაბამისი კომპონენტი. მან უნდა უზრუნველყოს კომპიუტერის შემადგენელი ყველა ნაწილის (ვიდეო დაფა, ოპერატიული მეხსიერება და ა.შ.) მართვა და მუშა მდგომარეობაში მოყვანა (Windows XP, Windows 7, Windows Vista , Windows 8 Linux, Mac OS X , Android OS , Blackberry OS , Bada , Maemo , Symbian და ასე შემდეგ)

CPU – Central Processing Unit -კომპიუტერის მთავარი მამოძრავებელი შემადგენელი ნაწილი, მისი დანიშულებაა ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და გადაცემა. მას ახასიათებენ ტექტური სიხშირით (იზომება ჰერცებში Hz,Khz,Mhz,Ghz) რაც განსაზღვრავს მასში შესული ინფორმაცია რამდენად სწრაფად დამუშავდება. რაც უფრო სწრაფად ამუშავებს იგი მასში შესულ ინფორმაციას , მით უფრო სწრაფად მუშაობს კომპიუტერი.

Thread – გამტარი ნაკადი (ძაფი) , რომელსაც ინფორმაცია შეაქვს მიკროპროცესორში

TDP – ელექტრო ენერგიის მოხმარების (მაქსიმალური) მაჩვენებელი კომპიუტერის გაგრილებისას

Intel HD Graphics – კომპანია ინტელის მიერ წარმოებული ინტეგრირებული ვიდეო დაფები (უახლეს ინტეგრირებულ ვიდეო დაფებს წარმოადგენენ Intel HD Graphics 4200 , 4600, 5100 და 5200)

Hz -სიხშირის გამომსახველი ტერმინი, აღნიშნავს 1 წამში შესრულებულ ამოცანათა რიცხვს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ , კონკრეტული მოცულობის ინფორმაცია რა სიხშირით მოძრაობს დედადაფაზე , რა სიხშირით ამუშავებს მიკროპროცესორი მასში შესულ ინფორმაციას და ა.შ. გარდა კომპიუტერული ტექნიკისა , ეს ტერმინი გამოიყენება მრავალ დარგში.

SOCKET-მიკროპროცესორის ჩასადები ბუდე, რომელიც ინტეგრირებულია დედადაფაზე. მოდელში რიცხვები (მაგ: 1156) მიუთითებს დაშენებული პინების (კონტაქტები) რაოდენობას. გვხვდება სხვადასხვა სტანდარტის სოკეტები, რომელთა კონტაქტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 1155, 1156 1366. აღნიშნული სოკეტებით სარგებლობს ინტელის უახლესი პროცესორები: i3, i5, i7.

Celeron – მიკროპროცესორის მოდელი , რომელსაც აქვს მცირე ტევადობის მქონე ქეშ მეხსიერება და ნაკლები გამტარები , მას ძირითადად იყენებენ საოფისე სამუშაოების შესასრულებლად

Pentium -მიკროპროცესორის სახელწოდება, კომპანია INTEL-ის ნაწარმი, მისი თანამორბედი CELERON ტიპის პროცესორისგან გამოირჩევა CACHE მეხსიერების მაღალი მოცულობით და შედარებით მაღალი მახასიათებლებით. მისი მოდელებია Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 და ბოლოს Pentium 4. რის შემდეგაც ამ კლასის მიკროპროცესორების წარმოება შეწყდა და დაიწყო CORE კლასიფიკაციის წარმოება.

Core Duo-ორბირთვიანი მიკროპროცესორი. მისი კლასიფიკაცია დაიწყო Pentium 4 – ის წარმოების დასრულების შემდეგ. უპირატესობა წინა სამაგიდო ტიპის პროცესორებთან მდგომარეობს ტაქტური სიხშირის, ქეშის და სისტემური სალტის მაღალი მაჩვენებლით. ასეთივე მიკროპროცესორის სახესხვაობას წარმოადგენს Dual Core, Core 2 Duo, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლებით.

Quad Core, Quad 2 Core-ოთხბირთვიანი მიკროპროცესორი. Core 2 Duo არის Core Duo-ს კლასიფიკაციის შემდგომი განვითარება.

i3, i5, i7-კომპანია ინტელის უახლესი მიკროპროცესორები. ამ კლასიფიკაციის მიკროპროცესორებს, სხვადასხვა მოდელების მიხედვით შეიძლებათ ჰქონდეთ სხვადასხვა მონაცემები. 2 ან 4 ბირთვი, სხვადასხვა მოცულობის ქეშ მეხსიერება, სისტემური სალტე და ა.შ. რა თქმა უნდა მათი ფასებიც შესაბამისად მერყეობს.

FSB – (FRONT SIDE BUS)-მონაცემთა გამტარი სალტე. დედაპლატაზე მიკროსკოპულად დაშტამპული სპილენძის გამტარები, რომელშიც ინფორმაცია (ბიტები – 10110010) მოძრაობს დედაპლატაზე არსებული სხვადასხვა ნაწილების მიმართულებით. მას ახასიათებენ მონაცემთა გამტარობის სიხშირით. სისტემური სალტის სტანდარტული მაჩვენებელია 533 Mhz, 667 Mhz, 800 Mhz. ძლიერ დედადაფებზე მონაცემთა სალტის სიხშირე აღწევს 800 Mhz, 1066 Mhz, 1333 Mhz 1600Mhz.

QPI – (Quick Path Interconnect)- FSB – ს სახესხვაობა. გამოირჩევა უფრო მაღალი სიხშირული მახასიათებლით, ვიდრე მისი წინამორბედი FSB. იგი გამოყენებულია უახლეს მიკროპროცესორებში i3, i5, i7. მისი სიხშირე იწყება 2400MHz – იდან.

Chipset -სისტემური ლოგიკის მიკროსქემათა ნაკრები, რომელმაც უნდა არეგულიროს ინფორმაციის მოძრაობა დედაპლატაზე სხვადასხვა შემადგენელი ნაწილების მიმართულებით.

Video Card-კომპიუტერის შენადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება ინტეგრირებული იყოს დედადაფაზე, ან არა ინტეგრირებული. მისი დანიშნულებაა გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავება და მონიტორზე მოწოდება. ინფორმაციის დამუშავება ხდება გრაფიკული პროცესორის (GPU, იგივე თანაპროცესორი) საშუალებით. ინტეგრირებული ვიდეო დაფები ძირითადათ გამოიყენება მცირე სამუშაოების (საოფისე) შესასრულებლად, ხოლო არაინტეგრირებული თამაშებისთვის და გრაფიკისთვის.

GPU – (Graphic Processing Unit)-გრაფიკული პროცესორი-ვიდეო ადაპტერის მიკროპროცესორი, რომელიც მოთავსებულია თავად ვიდეო ადაპტერზე. მისი დანიშნულებაა ვიდეო მეხსიერებიდან მიღებული ინფორმაციის გრაფიკულად დამუშავება, მის შემდგომში ეკრანზე გასაგზავნად. როგორც მიკროპროცესორის (CPU) შემთხვავაში, GPU-ს მუშაობის სისწრაფეს განსაზღვრავს, მისი შიდა სამუშაო სიხშირე.

Bus Width -ვიდეო ადაპტერის ლოკალური სალტე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს და ინფორმაციას აწვდის VRAM – დან GPU – ს. გამოისახება bit ერთეულებში. სხვადასხვა ვიდეო დაფებისთვის იგი გვხვდება 64bit , 128bit , 256bit და ზემოთ. რაც მეტი შეიძლება იყოს გამტარობა მით უფრო სწრაფად ხდება გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავება და მისი შემდგომში ეკრანზე გამოტანა.

Memory Bandwidth – ინფორმაციის ტევადობა , რომლის დამუშავება და გადაცემაც შეუძლია ვიდეო დაფას

Base Clock – გრაფიკული მიკროპროცესორის ტაქტური სიხშირე (განისაზღვრება მეგაჰერცებში) , რომლის აჩქარებაც შესაძლებელია Boost Clock-ის საშუალებით

DirectX-არის სააპლიკაციო პროგრამების კომპლექტი, რომელიც განსაკუთრებით გამოიყენება მულტიმედიასთან სამუშოად (მაგ: თამაშებთან) , ის იძლევა საშუალებას , რომ ჩაირთოს კომპიუტერული თამაშები და უზრუნველყოფს მათ მხარდაჭერას. ამჟამად თამაშების უმეტესობა ითხოვს DirectX – ის მეათე და ახალ ვერსიებს

RAM – ოპერატიული მეხსიერება-დროებითი მეხსიერება, სადაც ინფორმაცია ინახება დროებით, სანამ მას მიეწოდება ელექტროენერგია , კომპიუტერის ჩართვის შემდეგ ყველა ჩართული პროგრამა იკავებს გარკვეულ ტევადობას ოპერატიულ მეხსიერებაში , შესაბამისად რაც უფრო მეტია იგი უფრო მეტი და რთული პროგრამის გაშვებაა შესაძლებელი. განასხვავებენ ოპერატიული მეხსიერების სხვადასხვა ტიპებს , მაგალითად DDR ,DDR2 და DDR3 ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მონაცემთა გადაცემის სხვადასხვა სიხშირეებით (400Мhz, 533Mhz, 677Mhz, 800Mhz ,1333 Mhz,1600 Mhz და ა.შ) და ინფორმაციის შენახვის მოცულობებით.

DIMM – (Dual Inline Memory)-ოპერატიული მეხსიერების ტიპი. სარგებლობს ერთმანითისგან დამოუკიდებელი ორრიგი კონტაქტებით.ამ კონტაქტების საშუალებით დედადაფიდან ინფორმაცია ოპერატიულ მეხსიერებაში შედის და გამოდის . DIMM – ს აგრეთვე უწოდებენ დედადაფაზე არსებულ სპეციალურ სლოტს , სადაც თავსდება ოპერატიული მეხსიერება პერსონალური კომპიუტერების შემთხვევაში , ხოლო soDIMM ტიპის მოდულები განკუთვნილია ნოუთბუქებისთვის.

GDDR3, GDDR4, GDDR5-ვიდეო დაფის ოპერატიული მეხსიერების ტიპი. რომელიც GDDR, GDDR2 – ტიპის ვიდეო დაფის ოპერატიული მეხსიერებებისგან (VRAM) გამოირჩევა მონაცემთა უფრო სწრაფი გატარებით.

Built In -ასევე ნიშნავს ჩამონტაჟებულს , შეიძლება გამოყენებული იყოს ნოუთბუქების შემთხვევაში , ვებკამერებთან,მიკროფონთან,Bluetooth-სთან და ასე შემდეგ. ეს ტერმინი ასევე გამოიყენება ვიდეო ადაპტერების განხილვის დროს (ინტეგრირებული ან არაინტეგრირებული ვიდეო დაფა)

HDD – Hard Disc Drive (მყარი დისკი)-კომპიუტერის მუდმივი მეხსიერება, სადაც ინფორმაცია ინახება, სანამ არ წავშლით. დღეისთვის გამოსულია 120, 250, 320, 500 , 750 გიგაბაიტინი 1 ტერაბაიტიანი მოცულეობის მყარი დისკები (ძირითადად გვხვდება 320 GB-დან 2 ტერაბაიტამდე ტევადობის მყარი დისკები). მასზე ინფორმაციის ჩაწერა ამოშლის სისწრაფე დამოკიდებულია მის ინტერფეისზე (SATA, ATA) და იმ დისკის ბრუნზე (RPM – ბრუნი/წუთში), სადაც იწერება ინფორმაცია. გვხვდება 5400, 6200 და 7200 (არსებობს ასევე უფრო მაღალი ბრუნვის სიჩქარის მქონე მყარი დისკები) ბრუნიანი ვინჩესტერები.

RAID – ( Redundant Array of Inexpensive Disks)-არის ტექნოლოგია, რომელიც ემსახურება 2 ან რამოდენიმე მყარი დისკების გამოყენებას ერთდროულად. მისი დანიშნულებაა საიმედოდ შეინახოს დიდი ზომის ფაილები, დაარქივოს და აღადგინოს ისინი საჭიროების შემთხვევაში. RAID ტექნოლოგიის შემთხვევაში, რამდენიმე ფიზიკური მყარი დისკი, წარმოდგინდება როგორც ერთი, ლოგიკური დისკი.

ODD – (OPTICAL DISC DRIVE)-CD, DVD ან Blueray წამკითხველი. შეიძლება მისი საშუალებით ჩაიწეროს კიდევაც ინფორმაცია იგივე სახეობის დისკებზე თუ მითითებული აქვს აბრევიატურა RW (Rewrite). მისი ტექნიკური მხარე ძირითადად განისაზღვრება მონაცემების ჩაწერის და წაკითხვის სისწრაფით.

LightScribe- სპეციალური ფუნქცია, რომელიც გააჩნიათ ზოგიერთი ტიპის ოპტიკურ წამკითხავს ან პრინტერს. მისი საშუალებით შესაძლებელია სპეციალური დისკის ზედაპირზე დახატვა ან წარწერის გაკეთება.

LAN – (Local Area Network)-ლოკალური ქსელი, რომლის საშუალებით შეიძლება რამოდენიმე კომპიუტერის შეერთება. ლოკალური ქსელის კარტის ტექნიკური მხარის ავკარგიანობა იზომება ინფორმაციის მიღების და გადაცემის სიჩქარით – მბ/წმ. არსებობს ქსელში ინფორმაციის მოძრაობის სამი პროტოკოლი:

1. Standart Ethernet- მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 10 მბ/წმ

2. Fast Ethernet – მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 100 მბ/წმ

3. Gigabit Ethernet -მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 1000 მბ/წმ

Switch -მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ლოკალური ქსელის დაყენებისთვის. მისი დანიშნულებაა გააერთიანოს რამოდენიმე კომპიუტერი ერთ ქსელში და მიაწოდოს ინფორმაცია კონკრეტულ კომპიუტერს, გამოგზავნილი სხვა ნებისმიერი კომპიუტერიდან.

Router -როუტერი არის მოწყობილობა, განკუთვნილი ქსელში მუშაობისთვის. ის პასუხისმგებელია ქსელში მონაცემთა პაკეტის, დანიშნულების ადგილზე მიღწევაზე, პირდაპირ ან სხვა როუტერის გავლით. როუტერი პასუხისმგებელია სწორი მისამართის დაცვაზე ტრაფიკის, ქსელში შეცდომების, ან სხვა პარამეტრების შემთხვევაში. მისი საშუალებით შეიძლება რამდენიმე ლოკალური ქსელი დაუკავშირდეს ერთმანეთს და ასევე გარე (WAN, Internet) ქსელს. არსებობს როუტერები, რომელსაც ტალღების საშუალებით შეუძლიათ ინფორმაციის გადაგზავნა. მათWirelles Router-ბი ეწოდება.

IP – (Internet Protocol)- IPარის დაბალკავშირიანი კომუნიკაციის პროტოკოლი ორ ან რამდენიმე კომპიუტერს შორის. ის არ იკავებს ორი დაკავშირებული კომპიუტერის კომუნიკაციის ხაზს, თითოეული ხაზი შეიძლება გამოყენებული იქნას მრავალი კომპიუტერის ერთდროულად კავშირისთვის. IP პასუხისმგებელია ქსელში მოძრავი ინფორმაციის თითოეული პაკეტის მიმართვაზე, მის დანიშნულების ადგილზე. თითოეულ კომპიუტერს, სანამ ის შეუერთდება ინტერნეტს, უნდა ჰქონდეს IP (უნიკალური) მისამართი. მარტივი მაგალითია 192.168.1.1, 192.168.1.2

Wirelles Router-ეს არის მოწყობილობა (ნოუთბუქების შემთხვევაში, მასში ჩამონტაჟებული სპეციალური რადიოტალღების მიმღები სქემა), რომელშიც, ინტერნეტი ჩვეულებრივად შედის კაბელით, RJ 45 პორტის გავლით, ხოლო შემდეგ ის ამ ინფორმაციას ასხივებს რადიო ტალღების საშუალებით, რის შემდეგაც რომელიც ყოველგვარი შეერთების გარეშე, იღებთ ინტერნეტ კავშირს ნოუთბუქში, ან სხვადასხვა მოწყობილობაში, რომელთაც გააჩნიათ ტალღის მიმღები. აღნიშნულ სისტემას უწოდებენ Wi – Fi-ს. Wirelles Router-ს, როგორც მობილურ ტელეფონებს, გააჩნიათ თავისი სტანდარტული სიხშირეები. მაგ: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

802.11 a

5 GHz

23-54 Mbit/s

35 მეტრი

802.11 b

2.4 GHz

5 – 11Mbit/s

30 მეტრი

802.11 g

2.4 GHz

22 – 54Mbit/s

100 მეტრი

802.11 n

2.4GHz -5GHz

108-600 Mbit/s

300 მეტრი

WiMax – (Worldwide Interoperability for Microwave Access)-სატელეკომუნიკაციო პროტოკოლი, რომელიც უზრუნველყოფს, სხვადასხვა მეთოდით მონაცემთა უსადენოდ გადაგზავნას 40 მბ/წმ და ზემოთ სისწრაფით. დაფუძნებულია IEEE 802.16 სტანდარტზე.მონაცემთა გადაცემის მანძილი შეიძლება განისაზღვროს 1 დან 10 კმ-მდე.

VoIP – (Voice-over-Internet protocol)-ისდანიშნულებაა კომპიუტერიდან, ინტერნეტის საშუალებით, სხვადასვა მოწყობილობაზე ხმის მოძრაობის პროტოკოლის ოპტიმიზაცია. VoIP იძლევა საშუალებას, ქსელში დიდ დისტანციაზე, მუდმივად ისარგებლოთ ტელეფონით.

Bluetooth-მიკროსქემა, მობილურის, კომპიუტერის და სხვა ტექნიკის შემადგენელი ნაწილი, რადიოტალღების მეშვეობით ინფორმაციის გადაწერის საშუალებაა, კომპიუტერიდან კომპიუტერში, ან მობილურიდან კომპიუტერში. გამოსულია ბლუთუსის 2.0 , 2.1 , 3.0 და 4.0 ვერსიები. რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მონაცემთა გადაგზავნის სხვადასხვა სისწრაფეებით.

I/O PORTS -ე.წ შეტანა-გამოტანის პორტები, რომელთა საშუალებით ხდება სხვადასხვა მოწყობილობების მიერთება კომპიუტერზე. გარე პორტებს მიეკუთვნება, HDMI, VGA, PS2, RJ45 და ა.შ

Battary -ელექტროენერგიის შემნახველი. რაც უფრო დიდხანს შეიძლება გამოიყენოს მოწყობილობამ (მაგ: ნოუთბუქი , მობილური ტელეფონი და სხვა) ეს ენერგია, მით კარგია აკუმულატორი.Li -Ion, Litium, Li-Polymer -აკუმულატორის ტიპებია.მათი სიმძლავრე განისაზღვრება mAh (მილიამპერი საათში).

PSU – (Power Supply)-კვების ბლოკი. ცვლად დენს გარდაქმნის დაბალი ძაბვის (12,5ვ) მუდმივ დენად. რადგან მიაწოდოს ძაბვა კომპიუტერის შემადგენელ ნაწილებს. კვების ბლოკის ელექტრული სქემა უზრუნველყოფს ბლოკის გამოსავალზე ძაბვის სტაბილურობას, ელექტრო ქსელში ძაბვის ცვლილების 180-220ვ ფარგლებში.

Card Reader -მეხსიერების ბარათების წამკითხველი-აქ შეიძლება მოთავსდეს ერთი ან რამოდენიმე სახეობის მეხსიერების ბარათი, შესაბამისად შეიძლება მათგან ინფორმაციის გადაწერა კომპიუტერში, ასევე კომპიუტერიდან ჩაწერა მათში. MS, MS PRO, MMC, M2, SD, XD, PRO, PRO DUO მეხსიერების ბარათების სახეობებია.

Rj 45-ქსელის ბარათის პორტი, რისი საშუალებითაც შეგვიძლია ერთმანეთს დავუკავშიროთ კომპიუტერები, იგივე დასახელების, სპეციალური კაბელის საშუალებით.

Modem-მოდემი არის მოწყობილობა, რომელიც სატელეფონო სიგნალს (ანალოგური სიგნალი) გარდაქმნისს (კოდირებას უკეთებს) კომპიუტერისთვის გასაგებ სიგნალად (ციფრული სიგნალი), რის მიხედვითაც კომპიუტერი უკავშირდება გარე ქსელს (ინტერნეტი)

Rj 11-მოდემის პორტი. სადაც ერთდება ჩვეულებრივი ტელეფონის კაბელი.

PS/2-მაუსის და კლავიატურის შესაერთებელი პორტები (ღია მწვანე, იისფერი). გვხვდება მხოლოდ სისტემური ბლოკების უკანა პანელზე. თანამედროვე ნოუთბუქებს ეს პორტები არ გააჩნია. ისინი შეცვალა USB პორტმა.

VGA – (D-Sub)-ვიდეო ადაპტერის პორტი, საიდანაც ანალოგური ვიდეო სიგნალი გამოდის და შედის. მისი საშუალებით შესაძლებელია ერთმანეთს დავუკავშიროთ ნოუთბუქი და LCD ტელევიზორი (მონიტორი) ან პროექტორი.

DVI – (Digital Visual Interface)-ვიდეო ადაპტერის პორტი , სადაც ციფრული ვიდეო სიგნალი შედის და გამოდის. VGA პორტისგან განსხავებით მას შეუძლია მოწყობილობას მიაწოდოს უფრო ზუსტი და მაღალი გარჩევადობის სიგნალი.

USB – (Universal Serial Bus)-უნივერსალური მაღალსიჩქარიანი პორტი, სადაც შეიძლება ნებისმიერი მოწყობილობის შეერთება, რომელთაც ეს ინტერფეისი გააჩნიათ( მაგ: პრინტერი, სკანერი, მეხსიერების ბარათი და სხვა) . არსებობს USB 2.0 და USB 3.0 ვერსია , ეს უკანასკნელი დაახლოებით 10ჯერ სწრაფია მის წინამორბედზე.

S-VIDEO-ანალოგური ვიდეო სიგნალის გამომსვლელი პორტი. მისი საშუალებით შეიძლება ერთმანეთს დავუკავშიროთ კინესკოპური ტელევიზორი და ნოუთბუქი. მისი სტანდარტული გარჩევადობებია480iან576i. ანუ 704×480 და 720×576 პიქსელი. ორივე გარჩევადობა მიეკუთვნება 4:3 ფორმატს.

Fire Wire-მაღალი სიჩქარით ინფორმაციის შეტანა/გამოტანის (ციფრული ვიდეო/აუდიო) პორტი. მასზე შეიძლება მიმდევრობით შეერთდეს, ფოტო და ვიდეო კამერები, ასევე გარე ვინჩესტერი და CD ROM. ინტერფეისი შექმნიალია კომპანია “ეიფლის” მიერ. ის შეიძლება შეგვხვდეს სახელებით: iLink, 1394a, 1394b. ისინი Fire Wire სალტის სტანდარტებს წარმოადგენენ და ერთმანეთისგან გამოირჩევიან სხვადასხვა მონაცემთა გამტარობით.

1. IEEE-1394 a – FireWire სალტის ვერსია. რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას – 100, 200, 400 მბიტ/წმ სიჩქარით

2. IEEE-1394 b – FireWire სალტის ვერსია. რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას – 1600 მბიტ/წმ სიჩქარით. ვარაუდობენ რომ შემდგომში მისი ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე 3200 მბიტ/წმ – ს მიაღწევს. სწრაფქმედების გაზრდა მინისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების გამოყენებით მიიღწევა.

SATA-დედაპლატის და შესაერთებლების ინტერფეისი. მისი წინამორბედი АТА – სგან განსხვავებით, გამოირჩევა ინფორმაციის მაღალი გამტარობით. მასზე აერთებენ CD-ROM – ს და HDD – ს. გამტარობა იწყება 150 მბიტ/წმ -დან, თუმცა უკვე გამოსულია SATA II და SATA III რომლის გამტარობებია 300 მბიტ/წმ და 600 მბიტ/წმ

DPI- (Dot Per Inch)- წერტილების (პიქსელების) რაოდენობა ერთ კვადრატულ ინჩზე. რაც უფრო მეტი წერტილი შეიძლება განთავსდეს ერთ კვ. ინჩზე, მით უფრო ხარისხიანია გამოსახულება.

SSD- (Solid State Drive)- ინფორმაციის მუდმივი, ფლეშ დამგროვებელი , რომელიც ჩვეულებრივი მყარი დისკიდან გამოირჩევა იმით, რომ არა აქვს დისკი, სადაც ინფორმაცია მაგნიტდება. ასევე იგი, უფრო მტკიცეა და საიმედო. მოიხმარს უფრო ნაკლებ ელექტრო ენერგიას და ინფორმაციის შენახვისთვის იყენებს მეხსიერების ჩიპებს (მაქსიმალური ტევადობა 512 GB)

PC Card -სპეციალური ბარათი, სადაც თავსდება ტელეფონის სიმბარათი. მისი საშუალებით შესაძლებელია ინტერნეტის მიღება ნებისმიერ ადგილმდებარეობაზე, თანამგზავრული კავშირის საშუალებით. PC CARD შეიძლება შეგვხვდეს Express Card, PCMCI სახელებითც. გვხვდება სხვადასხვა სტანდარტის ბარათები. მაგ: 34 და 54 მმ. ქართული რეგიონისთვის გამოიყენება 54 მილიმეტრიანი ბარათები.

Web Cam-გამოიყენება ვიდეო კონფერენციისთვის. მის ავკარგიანობაზე საუბრობენ პიქსელთა რაოდენობით იგივე გარჩევადობით და კადრების რაოდებით 1 წამში. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხარისხიანი გამოსახულების მისაღებად ასევე საჭიროა სწრაფი ინტერნეტიც. ვებ კამერას შესაძლებელია ჰქონდეს ჩამონტაჟებული მიკროფონი.

Driver -დრაივერი არის მანქანურ ენაზე დაწერილი ბრძანებათა ერთობლიობა, სპეციალური პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს კომპიუტერისა და მისი შემადგენელი ნაწილების ან სხვა აპარატურასთან მუშაობის შესაძლებლობას. მაგალითისთვის, პრინტერმა რომ დაბეჭდოს, საჭიროა კომპიუტერიდან მიეთითოს ბრძანება «PRINT» ხოლო ბრძანების შესრულება დრაივერის გარეშე არ ხერხდება.

PCI- დედადაფაზე არსებული სპეციალური ინტერფეისი. სადაც შეიძლება მოვათავსოთ PCI ინტერფეისის მქონე ნებისმიერი კომპონენტი (მაგ: ქსელის დაფა, მოდემი, ხმის დაფა და ა.შ)

PCI Express-დედადაფაზე არსებული უნივერსალური მიმდევრობითი ინტერფეისები (1X, 4X, 8X 16X) იგი განკუთვნილია თანამედროვე ვიდეო ადაპტერის მოსათავსებლად, ასევე მის დაბალ სიჩქარიან სლოტებში (1X 4X 8X) შეიძლება მოთავსდეს ქსელის დაფა, მოდემი, ხმის დაფა და ა.შ. მის წინამორბედი AGP – ისგან განსხვავებით გამოირჩევა მონაცემთა უფრო მაღალი გამტარობით.

ATX-კორპუსების, სისტემური პლატების და კვების ბლოკების თანამედროვე სტანდარტული ფორმფაქტორი. რომელიც განსაზღვრავს მათ ფიზიკურ ზომებს და ზოგიერთ ტექნიკურ მონაცემებს.

BIOS – (Basic Input/Output System)-შეყვანა/გამოყვანის საბაზიზო სისტემა, რომლის დანიშნულებაა კომპიუტერის მომზადება ოოპერაციული სისტემის ჩატვირთვისთვის.

Plug&Play-რეჟიმი, რომლის თანახმადაც, მოწყობილობის კომპიუტერთან შეერთებისას, ავტომატურად ხდება მისი “აღმოჩენა” იმ შესაბამისი დრაივერების მოძებნა და დაყენება რომელთაც მოიცავს ოპერაციული სისტემა.

SPDIF- (Sony/Philips Digital Interconnect Format)- სონის და ფილიპსის მიერ შემუშავებული სტანდარტი, პორტი, რომელიც გამოიყენება სტერეო/ციფრული აუდიო სიგნალის მოძრაობისთვის კომპიუტერის აუდიო დაფიდან სხვადასხვა აუდიო სისტემებისკენ. ძირითადათ მასში აერთებენ “5 in 1″ დინამიკებს.

HDMI – (High Definition Multimedia Interface)-მაღალი გარჩევადობის ვიდეო და აუდიო სიგნალის გადატანის შესაძლებლობის მქონე პორტი , რომელიც უზრუნველყოფს ეკრანზე არსებული პიქსელების პროგრესულ სკანირებას (პიქსელი ნათდება 60 ჯერ 30-ის ნაცვლად)

Pixel – არის ეკრანის შემადგენელი უმცირესი ერთეული. იგივე წერტილი. ბევრი წერტილების ერთობლიობით შეიძლება მივიღოთ გამოსახულება. რაც მეტი შეიძლება იყოს წერტილების რაოდენობა, მით მეტი ხარისხიანი გამოსახულება შეიძლება მივიღოთ.

MS- ამ ერთეულით გამოისახება მონიტორზე კადრის დაყოვნების დრო.ესეიგი, დროის რა მონაკვეთში შეუძლია მონიტორს ვიდეო დაფიდან მიწოდებული ინფორმაცია აღქმა.

Resolution- რეზოლუცია, (შეიძლება აღნიშნული იყოს “გარჩევადობა” ტერმინით) არის მონიტორზე განთავსებული წერტილების რაოდენობა, ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად). ერთ-ერთ ყველაზე კარგ გარჩევადობას Full HD – ს უწოდებენ , რომელიც შედგება 1920×1080 პიქსელისგან.

Color Depth – ტერმინი გამოიყენება მონიტორებში, სკანერებში და პრინტერებში. იგი განსაზღვრას თუ რა რაოდენობის ფერთა გამის გამოყენებით შეუძლია ჩამოთვლილ მოწყობილობებს გამოსახულების ფორმირება. ტერმინის მნიშვნელობას განსაზღვრვს bit, რომელიც შეიძლება იყოს – 16, 24, 32 ან 48 ერთეული. ლოგიკურია 48 ბიტიანი სისტემა უფრო ბევრ ფერებს გამოსახავს ვიდრე დანარჩენები.

Energy Star-საერთაშორისო სტანდარტი, შექმნილია ა.შ.შ – ში. განკუთვნილია ნებისმიერი პროდუქტისთვის (პრინტერი, სკანერი, მონიტორი) ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისთვის.

IPS- (In-Plane Switching technology) – ტექნოლოგია შექმნილია კომპანია Hitachi-ს მიერ 1996 წელს, მონიტორების TN მატრიცის დაბალი ხედვის კუთხის და დაბალი ხარისხის ფერების გაუმჯობესების მიზნით. სხვა მატრიცებისგან განსხვავებით IPS გამოირჩევა უმაღლესი ხედვის კუთხით 178o/178o და ფერთა მაღალი დიაპაზონით.

GreenPower-ტექნოლოგია რომლითაც შეიძლება ენერგიის კონფიგურაციის კონტროლი მისი ეფექტურად გამოიყენებისთვის. ამ ტექნოლოგიით სარგებლობს კომპანია MSI – ის ახალი მოდელი დედადაფები. ძირითადი მიზანი ტექნოლოგიის შექმნისა არის ენერგიის დაზოგვა.

XpressCool-ტექნოლოგია, რომლის დანიშნულებაა, სამუშაო ტემპერატურის დაწევა დედადაფაზე, იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს დედადაფის მუშაობის წარმადობა.

RapidBoost-ტექნოლოგია რომელის იძლევა საშუალებას დავაჩქაროთ ინფორმაციის დედადაფაზე მოძრაობის სიხშირე სპეციალური ჯამპერების მეშვეობით.

DrMOS-GreenPower-ის,XpressCool-ის დაRapidBoost-ის ტექნოლოგიების ერთობლიობა.

S.M.A.R.T- (SelfMonitoring, Analysis, and Reporting Technology)- არის მონიტორინგის სისტემა კომპიუტერის მყარი დისკებისთვის. მისი დანიშნულებაა აღმოაჩინოს და მოგვაწოდოს ინფორმაცია დისკის საიმედოობაზე, ასევე წინასწარ იგრძნოს მოახლოებული დისკის დაზიანების საფრთხე.

ReadyBoost-ოპერაციული სიტემის Windows Vista – ს კომპონენტი, მუშაობს ფლეშ მეხსიერებების, SD Card, USB 2.0 – ის მხარდაჭერით. მისი საშუალებით შესაძლებელია დავაინსტალიროდ პროგრამა USB – ზე და ვისარგებლოთ მათი USB – დან ჩატვირთვით.

LBS- წონის ერთეული, ხშირად გამოიყენება ნოუთბუქების ტექნიკურ მახასიათებლებში მისი წონის განსაზღვრისთვის. 1 lbs = 0.45 კგ.

Circu – Pipe – კომპანია MSI – ის მიერ შემუშავებული, ახალი თაობის უნიკალური ტექნოლოგია, რომლის დანიშნულებაა მაღალი სამუშაო ტემპერატურის შემცირება დედადაფაზე და მისი ეფექტური გაგრილება, მუშაობის სისწრაფისა და გაუმჯობესების მიზნით. სპილენძის ახალი დიზაინი ხელს უწყობს თერმული ეფექტურობის განვითარებას. ეს ტექნოლოგია ძირითადათ გამოყენებულია P45 სერიის დედადაფებში.

Netbook-ლეპტოპების კატეგორია, რომელიც გამოირჩევა მცირე ზომით, წონით, ელექტროენერგიის დაბალი მოხმარებით და შედარებით დაბალი ფასით. მათ არ გააჩნიათ მძლავრი ტექნიკური მახასიათებლები. ის ძირითადათ გამოიყენება საოფისე საქმიანობებისთვის და ინტერნეტ კომუნიკაციისთვის. მცირე ზომიდან და წონიდან გამომდინარე, მას ხშირად ირჩევენ მოგზაურები და სტუდენტები.

Turbo Boost-კომპანია ინტელის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს მიკროპროცესორებს მიაღწიონ უფრო მეტ სიხშირეს, აჩქარების საფუძველზე.

Intel Virtualization- სხვადასხვა აპარატურის დახმარებით, ეს ტექნოლოგია უზრუნველყოფს სისტემის უფრო მეტ მოქნილობას, იყენებს სისტემის მაქსიმალურ რესურსებს

Hyper Threading-ტექნოლოგია, რომლის მიხედვითაც ერთი ფიზიკური პროცესორი სისტემაში ორი ლოგიკური პროცესორის სახით წარმოდგინდება. პირველი ლოგიკური პროცესორი იყენებს პროცესორის ძირითად რესურსებს, ხოლო მეორე _ დარჩენილ დაუტვირთავ რესურსებს.

Sandy Bridge – 32 nm მიკროარქიტექტურა კომპანია ინტელის მიკროპროცესორებში. ასეთი ტექნოლოგიით დამზადებული მიკროპროცესორებისთვის დამახასიათებელია ნაკლები ენერგიის მოხმარება, აჩქარების მეტი პოტენციალი, მნიშვნელოვანი დანამატი ვიზუალურ და 3D შესაძლებლობებში და მონაცემთა მეტი გამტარობა.

Ivy Bridge – 22 nm მიკროარქიტექტურა კომპანია ინტელის მიკროპროცესორებში , მისი წინამორმედისგან განსხვავებით , Ivy Bridge კიდევ უფრო ნაკლებ ელექტრო ენერგიას მოიხმარს , ჩამონტაჟებული აქვს მაღალი წარმადობის მქონე ინტეგრირებული ვიდეო დაფა , გამოყენებულია მეტი გამტარები (ე.წ. ტრანსისტორები) მიკროპროცესორზე

Haswell – 22 nm მიკროარქიტექტურა კომპანია ინტელის უახლეს მიკროპროცესორებში , მისი წინამორბედისგან განსხვავებით Haswell იყენებს მინიმალურ ელექტრო ენერგიას (10 ვატიდან შემცირდა 6 ვატამდე) , ჩამონტაჟებული აქვს უახლესი ინტეგრირებული ვიდეო დაფები , აქვთ აჩქარების მეტი პოტენციალი და იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს

TXAA – ტექნოლოგია Nvidia-ს ვიდეო დაფებში , რომელიც უზრუნველყოფს გრაფიკული ფიგურების სუფთა ჩვენებას და რეალისტური გამოსახულების მიღებას ვიდეო თამაშებში

3D Vision – ტექნოლოგია Nvidia-ს ვიდეო დაფებში , რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ სამგანზომილებიანი სიგნალი ვიდეო თამაშების ჩართვისას (ასევე შექმინილია 3D Vision 2)

FXAA – ტექნოლოგია Nvidia-ს ვიდეო დაფებში , რომელიც მაქსიმალურად ახდენს საგნებისა და ვირტუალური გარემოს დეტალიზაციას

VSync – ტექნოლოგია ვიდეო დაფებში , რომელიც აიძულებს გაშვებულ გრაფიკულ პროგრამასა თუ ვიდეო თამაშს განაახლოს კადრი იმავე სიჩქარით , როგორი განახლების სიჩქარეც აქვს მონიტორს

Adaptive VSync – მისი წინამორბედისგან განსხვავებით (VSync) , აღნიშნული ტექნოლოგია ავტომატურად ჩართავს/გამორთავს VSync-ს საჭიროების მიხედვით.

PhysX-კომპანია NVidia – მ (ვიდეო დაფების მწარმოებელი კომპანია) თავისი ვიდეო დაფებისთვის შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს დამსხვრევის, კაუსტიკის, წყლის, არეკვლის და სხვა ბუნებრივი ეფექტების რეალური გარემოს შექმნას.

Hybrid SLI- ტექნოლოგიაNvidia – ს ვიდეო დაფებში. იგი ზრდის გრაფიკული პროცესორის სისწრაფესGeForce Boost – ის მეშვეობით და უზრუნველყოფს ელემენტის მუშაობის დროის გაზრდასHybridPower – ტექნოლოგიით

CUDA Architecture-ტექნოლოგია Nvidia – ს ვიდეო დაფებში. იგი შესაძლებლობას იძლევა , გრაფიკულ პროცესორში იყოს მრავალი გამომთვლელი ბირთვები, რომელიც შეასრულებს მათემატიკურ გამოთვლებს, ზოგავს ცენტრალური პროცესორის რესურსებს. მისი კოდური სახელწოდებაა FERMI

ATI Crossfire Technology- ტექნოლოგია კომპანია ATI – ის ვიდეო დაფებისთვის. რომელიც საშუალებას აძლევს 2 ან მეტ ვიდეო დაფას , იმუშავოს ერთდროულად დედა დაფაზე. რაც რა თქმა უნდა ზრდის გრაფიკული პროცესების დამუშავების სისწრაფეს.

AMD Eyefinity Technology- ტექნოლოგია კომპანია ATI – ის ვიდეოდაფებისთვი. შესაძლებელია რამდენიმე დამოუკიდებელი მონიტორისთვის ვიდეო სიგნალის მიწოდება, პანორამული სამუშაო გარემოს შესაქმნელად.

SLI- (Scalable Link Interface) – ტექნოლოგია, რომლის მხარდაჭერაც შეიძლება ჰქონდეს ვიდეო ადაპტერს, ასევე დედადაფას. SLI უზრუნველყოფს, ერთდროულად ორი ვიდეო ადაპტერის მუშაობას დედადაფაზე. ტექნოლოგია შეიმუშავა კომპანია Nvidia – მ.

CrossFire-ტექნოლოგია წარმოებული კომპანია ATI – ის მიერ, ვიდეო ადაპტერის მუშაობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. Crossfire ტექნოლოგიით შესაძლებელია პარალელურად იმუშავოს ოთხმა ვიდეოადაპტერმა დედადაფაზე. ტექნოლოგიის გაუმჯობესებული ვერსიაა Crossfire X.

Nvidia TurboCache- ტექნოლოგია TurboCach იყენებს PCI Express -ის დამატებით არხს, მონაცემთა უფრო დიდი რაოდენობით გატარებისთვის და გარანტიას იძლევა უფრო მაღალი გრაფიკული მწარმოებლურობისა, ვიდრე ტრადიციული ვიდეო მეხსიერება. ტექნოლოგია TurboCach ვიდეო დაფას საშუალებას აძლევს გამოიყენოს როგორც თავისი ვიდეო მეხსიერება, ასევე სისტემის მეხსიერების (RAM) ხელმისაწვდომი მოცულობა.

Nvidia Optimus- არის ტექნოლოგია, შექმნილი კომპანია Nvidea – ს მიერ, ვიდეო პროცესების ოპტიმიზაციისათვის. მისი საშუალებით შესაძლებელია დედადაფაზე ერთდროულად იყოს როგორც ინტეგრირებული, ასევე არაინტეგრირებული ვიდეო დაფა. იგი ძირითადათ გამოყენებულია ნოუთბუქებისთვის განკუთვნილ ვიდეო დაფებში. როგორ მუშაობს Optimus ტექნოლოგია? მუშაობის დროს, სისტემა ავტომატურად მიმართავს ინტეგრირებულ ვიდეო ჩიპს. თუ კომპიუტერი ასრულებს მძლავრ გრაფიკულ სამუშაოს და არ ყოფნის ინტეგრირებული გრაფიკული ჩიპის სიმლძავრე, ავტომატურად ირთვება არაინტეგრირებული გრაფიკული პროცესორი. ამით ის ოპტიმიზირებას უკეთებს ელემენტის ენარგიას და საჭიროების შემთხვევაში ზოგავს მას. ამიტომ მისი სამუშაო რესურსი Optimus ტექნოლოგიის გამოყენებით იზრდება. ეს ტექნოლოგია ძირითადათ განკუთვნილია ოპერაციული სისტემისთვის Windows 7, რომელიც ინტეგრირებული გრაფიკული ჩიპიდან, არაინტეგრირებულ ვიდეო დაფაზე გადართვას ავტომატურად აკეთებს. სხვა დანარჩენ სისტემაში პარამეტრების დაყენება შეგიძლიათ ბიოსიდან დააყენოთ. თუ ოფიციალური გვერდის განცხადებას გავითვალისწინებთ, იგი 10 ჯერ უფრო ეფექტურია ვიდრე ჩვეულებრივი ინტეგრიგრირებული ჩიპები და შესაძლებელია ვუყუროთ როგორც Full HD ვიდეოებს, ასევე ვითამაშოთ უახლესი 3D თამაშები.

AMD APU – (accelerated processing unit)- ამ ტერმინის მარკეტინგული განმარტების მიხედვით (AMD Fusion), იგი აერთიანებს ცენტრალურ და გრაფიკულ მიკროპროცესორებს და უზრუნველყოფს მათ შორის ინფორმაციის სწრაფ გადაცემას და ენერგომოხმარების შემცირებას.

AMD VirtualizationTechnology- კომპანია AMD-ს მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია, მისივე წარმოების ახალი მიკროპროცესორებისთვის. ამ ტექნოლოგიის დანიშნულებაა – ენერგო მოხმარების და გაგრილების ხარჯების შემცირება.

Wi-Fi, IEEE802.11a/b/g/n- უსადენო ქსელის ერთ-ერთი ტექნოლოგია. ამ ტექნოლოგიით ქსელი მუშაობს სადენების (კაბელების) გარეშე, ხოლო მონაცემები მოწყობილობების შორის გადაეცემა რადიოტალღებით. a, b, g, n – არის ამ ტექნოლოგიის სხვდასხვა სტანდარტის აღნიშვნა.

802.11a-ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 5გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 54 მბიტ/წმ

802.11b-ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 11 მბიტ/წმ

802.11g-ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 54 მბიტ/წმ

802.11n-ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც ან/და 5გჰც სიხშირეზე (ანუ არსებობს როგორც მოწყობილობები რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ 2,4გჰც-ზე, აგრეთვე ისეთბიც რომლებიც მუშაობენ ორივე სიხშირეზე) გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 600 მბიტ/წმ

802.11g და 802.11n სტანდარტებს ახასიათებთ უკუთავსებადობა, რაც ნიშნავს იმას რომ 802.11g სტანდარტზე მომუშავე მოწყობილობას შეუძლია დაამყაროს კავშირი ძველ, 802.11b სტანდარტით მომუშავე, მოწყობილობასთან, თუმცა სიჩქარე იქნება დაბალი (11 მბიტ/წმ)

802.11n სტანდარტზე მომუშავე მოწყობილობას შეუძლია დაამყაროს კავშირი როგორც 802.11g აგრეთვე 802.11b მომუშავე მოწყობილობასთან შესამაბის სიჩქარეებზე, 802.11a სტანდართით მომუშავე მოწყობილობასთან კავშირის დამყარება შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში თუ ორივე მოწყობილობას შეუძლია იმუშავოს 5გჰც სიხშირეზე.

MIMO – (Multiple In Multiple Out)-802.11n სტანდარტის ტექნოლოგია რომლის საშუალებითაც მოწყობილობა რამოდენიმე ანძის გამოყენებით ერთდროულად გადასცემს (მიიღებს) რამოდენიმე ინფორმაციულ ნაკადს. მაგალითად ამ სტანდარტისთვის მაქსიმალური სიჩქარე 600 მბიტ/წმ შეიძლება იყოს მიღწეული მხოლოდ ერთდოულად 4 ნაკადის დამუშავებისას. ამ სტანდარტით მომუშავე მოწყობილობისათვის რომელიც მუშაობს მხოლოდ ერთი ანძით (მაგ. DIR-300N) მაქსიმალური სიჩქარე 150 მბიტ/წმ-ია, ხოლო DIR-615 რომელსაც გააჩნია 2 ანძა MIMO ტექნოლოგიის საშუალებით უკვე 300 მბიტ/წმ-მდე სიჩქარეს მიღწევა არის შესაძლებელი.

Wired Equivalent Privacy – (WEP)- უსადენო ქსელში მონაცემთა კოდირების ერთ-ერთი მეთოდი. WEP ალგორითმის მხარდაჭერა არ არის 802.11n სტანდარტში, ანუ თუ მარშრუტიზატორზე დაკონფიგურირებულია WEP-ი, მაშინ ეს უსადენო ქსელი 802.11g სტანდარტზე იმუშავებს.

Wi-Fi Protected Access – (WPA) & WPA2- უსადენო ქსელში მონაცემთა კოდირების ერთ-ერთი მეთოდი. არის უფრო დაცული ვიდრე WEP, ხოლო WPA2 დაცვის უფრო მაღალ დონეს ქმნის ვიდრე WPA. ამასთანავე ზოგ ძველ მოწყობილობას შეიძლება არ ქონდეს WPA2-ს ან თუნდაც WPA-ს მხარდაჭერა. გარდა ამისა მოხმარებელს შეიძლება შეექმნას სირთულე WPA2-ით დაცული ქსელის შექმნის მცდელობისას რადგანაც არსებობს რამოდენიმე ვარიანტი TKIP, AES, TKIP+AES, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise და ა.შ.

Wi-Fi Protected Setup – (WPS)-ტექნოლოგია რომლის საშუალებით დაცული (WPA) კავშირის დამყარება მომხმარებელს ძალიან მარტივად, რთული კონფიგურაციის გარეშე შეუძლია. 2 წუთი დრო და 2 ღილაკის დაჭერა.

WAN-მარშრუტიზატორის (როუტერის) ქსელური პორტი, რომელიც განკუთვნილია გარე ქსელის შესაერთებლად. მარშრუტიზატორი უზურნველყოფს LAN პორტებზე შეერთებული კომპიუტერებისა და მოწყობილობების წვდომას WAN პორტში შეერთებულ ქსელში.

LAN – (RJ45)-მარშრუტიზატორის (router) ქსელური პორტი კომპიუტერების ან ქსელური მოწყობილობების შესაერთებლად. ამ პორტებში შეერთებული მოწყობილობები ჩვეულებრივ ერთ ქსელს ქმნიან.

USB SharePort- ტექნოლოგია რომლის საშუალებითაც უზრუნველყოფილია ამ ქსელში არსებული კომპიუტერების წვდომა როუტერზე შეერთებულ გარე USB მატარებელზე (storage).

Virtual Server / Port Forwarding- ფუნქცია რომელიც იძლევა საშუალებას გადაამისამართოს შემომავალი დაკავშირება (connection) კონკრეტულ მოწყობილობაზე ან კომპიუტერზე შემომავალი პორტის მიხედვით.

MAC ფილტრი- ფუნქცია რომელიც იძლევა საშუალებას შეიზღუდოს ქსელში გასვლა MAC მისამართების მიხედვით. აქვს 2 რეჟიმი , ესენია :

1. ქსელში დაიშვება მხოლოდ იმ MAC მისამართების მქონე მოწყობილობები რომლებიც სიაშია შეყვანილი

2. ქსელში დაიშვება ყველა მოწყობილობა გარდა იმ MAC მისამართების მქონე მოწყობილობებისა რომლებიც სიაშია შეყვანილი.

MAC კლონირება-ფუნქცია რომლის საშუალებით მარშრუტიზატორზე შეიძლება გაიწეროს თუ რა MAC მისამართით უნდა მუშაობდეს ის ქსელში. WAN პორტით შეერთებულ ქსელში მარშრუტიზატორი (router) ამ ჩაწერილი MAC მისამართით იმუშავებს.

Guest Zone-ამ ფუნქციის საშუალებით მოწყობილობაზე შეიძლება შეიქმნას დამატებითი უსადენო ქსელი რომელიც იზოლირებული იქნება ძირითადისაგან.

VPN – (Virtual Private Network)- იმ ტექნოლოგიების ზოგადი დასახელება რომლებიც შესაძლებელს ქმნიან საჯარო ქსელის (მაგ. ინტერნეტი) საფუძველზე შეიქმნას პირადი, დახურული, დაცული ქსელი. მომხმარებლისათვის ეს ნიშნავს იმას რომ ორი ან მეტი, ერთმანეთისაგან დაშორებული კომპიუტერი ან მოწყობილობა (მაგ. ორგანიზაციის რამოდენიმე ფილიალი, ან მაღაზიათა ქსელის წერტილები), რომლებიც ინტერნეტში VPN ფუნქციონალის მქონე მოწყობილობის საშუალებით გადის (მაგ. DIR-330) შეიძლება ერთ ქსელში აღმოჩნდნენ და იმუშავონ ისევე როგორც ერთ კომუტატორზე (switch) შეერთების შემთხვევაში.

Power Sensor- ტექნოლოგია ფილიპსის მონიტორებში, რომლის მეშვეობითაც სენსორი გრძნობს როდესაც მის წინ ადამიანი ზის და ეკრანის სიკაშკაშე რეგულირებულია შესაბამისად. ამ ტექნოლოგიის უპირატესობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ადამიანმა შეწყვიტა მუშაობა და კომპიუტერი ჩართული დატოვა, იგი ეკრანს სიკაშკაშეს აკლებს, რითაც ზოგავს ენერგო მოხმარებას.

ჭავლური პრინტერი – პრინტერები , რომლებიც ფურცლებზე ბეჭდვის დროს იყენებენ მელანს

ლაზერული პრინტერი – პრინტერები , რომლებიც ფურცლებზე ბეჭდვის დროს იყენებენ ფხვნილს

ფურცლის წონა – პრინტერებთან მუშაობის დროს მნიშვნელობა აქვს ფურცლის წონას , თუ წონა აჭარბებს პრინტერის ქარხნული მახასიათებლების შესაბამის მაჩვენებელს , პრინტერი ვერ შეძლებს მის ამობეჭდვას

სკანირება – ინფორმაციის გადატანა ფურცლიდან (და არა მარტო) კომპიუტერში

კოპირება – არსებული ინფორმაციის ასლის შექმნა

ბეჭდვის ყოველთვიური რესურსი – მაქსიმალური რაოდენობა იმ ფურცლებისა , რომელთა ამობეჭდვას შეუძლია პრინტერს ერთ კალენდარულ თვეში

ბეჭდვის რეკომენდებული რესურსი – ერთ დამუხტვაზე/შევსებაზე რამდენი ფურცლის ამობეჭდვის შესაძლებლობა აქვს პრინტერს

Duplex – პრინტერის ფუნქცია , ამობეჭდოს ინფორმაცია ფურცლის ორივე მხარეს

Ppm – ბეჭდვის სიჩქარის აღმნიშვნელი ერთეული (Page Per Minute , გვერდი ერთ წუთში)

MFU-მრავალფუნქციური პრინტერი, ე.წ. კომბაინი, რომელიც ითავსებს ბეჭდვის, ფაქსის, კოპირების და სკანირების ფუნქციას. შეიძლება ჰქონდესმულტიმედიური შესაძლებლობები. როგორიცაა ბლუთუსი, მეხსიერების ბარათების წამკითხავი და ა.შ

CMYK-ფერთა გამის 4 ფერიანი სისტემა. აღნიშნული აბრევიატურიდან CMYK შესაბამისად ნიშნავს Cyan-ცისფერ, Magenta-მეწამულ, Yellow-ყვითელ და Black-შავ ფერებს. აღნიშნული ფერების კომბინაციით პრინტერი იღებს ფერად თუ შავთეთრ გამოსახულებას ფურცელზე. აღნიშნული ფერები გამოიყენება მელანის სახით პრინტერის კარტრიჯებში. შესაძლებელია ერთ კარტრიჯში მოთავსებული იყოს სამი CMY ფერი, ხოლო K (შავი) იყოს ცალკე. ასეთ კარტრიჯს ინტეგრირებული ეწოდება. თუ ოთხივე ფერის მელანი მოთავსებულია ცალკეულ კარტრიჯებში, მაშინ საუბარია არაინტეგრირებულ კარტრიჯზე.

EIO- ინტერფეისი, სპეციალური სლოტი HP – ს პრინტერებისთვის, სადაც თავსდება ქსელის დაფა, იმისთვის რომ პრინტერმა შეძლოს ქსელში მუშაობა, თუ მას ეს შესაძლებლობა არ გააჩნია.

PhotoREt-ბეჭდვის ტექნოლოგიით პრინტერი თითოეულ CMYK – ფერს, ქაღალდზე გადაიტანს ცალკეულ ფენებად. ესეიგი არ ხდება ფერთა არევა მელნის ფურცელზე დასხმამდე. ამის მიხედვით ფერთა შეხამება ორიგინალთან თითქმის იდეალურია.

VIVID-ტექნოლოგია რომელიც უზრუნველყოფს კაშკაშა და ნათელი გამოსახულების ბეჭდვას

DPI – გარჩევადობა ( Dot Per Inch) წერტილების რაოდენობა ერთ ინჩზე (2,54 სმ)

ADF-ფურცლების სპეციალური დასადები, რომელიც თითო ფურცელს აწვდის პრინტერს ან სკანერს დასაბეჭდათ ან სკანირებისთვის.

EWS-პრინტერში ჩაშენებული Web სერვერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, ვაკონტროლოდ პრინტერი ინტერნეტიდან

VIVERA-გვთავაზობს ნათელ და კაშკაშა ფერებს, ჩრდილის საოცარ ეფექტებს, ფოტო გამოსახულების გასაცოცხლებლად ეს ტექნოლოგია იყენებს 72.9 მლნ ფერს

ETHERNET-ქსელი, რომელსაც შეუძლია გაატაროს 10/100/1000 მბ/წმ ინფორმაცია. პრინტერებში აღნიშნული ფუნქცია (RJ 45) უზრუნველყოფს პრინტერის ქსელში ჩართვას, რაც საშუალებას მოგვცემს ერთი პრინტერით ისარგებლოს რამდენიმე მომხმარებელმა.

ImageREt-ტექნოლოგია რომელიც ქმნის მილიონ ფერს და უზრუნველყოფს ფერთა გამის მართვას. რისი მეშვეობითაც ვიღებთ ფოტორეალისტურ ეფექტს.

All-in-One, AIO-მრავალფუნქციური პერიფერიული მოწყობილობა.

ePrint- ტექნოლოგია HP – ს პრინტერებისთვის. რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პრინტერის, ელ-ფოსტის საშუალებით HP-ს სპეციალურ ვებ გვერდზე დარეგისტრირება. რეგისტრაციის შემდედ, თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაციის გაგზავნა ამავე მისამართზე, რასაც პრინტერი ავტომატურად დაბეჭდავს.

Air Print- არის Apple – ს ოპერაციული სისტემის კომპონენტი, რომლის მეშვეობით ხდება iPhone, iPad -ის და სხვა Apples მოწყობილობების უკაბელოდ კავშირი ზოგიერთი ტიპის პრინტერთან. ის არ მოითხოვს სპეციფიკურ დრაივერს პრინტერისთვის.

Hp Smart Web Printing- ამ პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია ვებ გვერდზე გამოვყოთ სასურველი ინფორმაციის ფრაგმენტები, დავალაგოთ და დავბეჭდოთ მარტივად. ამ პროგრამის გამოყენების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ არ ვიყენებთ ზედმეტ სახარჯ მასალას და მნიშვნელოვნად ვამცირებთ ქაღალდის ხარჯს.

 

yellowblog.ge